Konservativ Ungdom

Århus KU er en konservativ forening, der kæmper for frihed, ansvar og fællesskab.
Vi er landets største, ældste og mest traditionsrige KU-forening.

Vi holder møder hver tirsdag i vores lokaler kl. 19:30.

Det Unge Højre, som vi i dag kender som Konservativ Ungdom i Stor-Århus, blev stiftet den 25. maj 1903.

Kort forinden havde en ung Bogholder Evert i Aarhuus Stiftstidende skrevet en lille artikel, hvor han luftede tanken om at danne et Ungt Højre i Århus. Efterfølgende blev Evert kontaktet af en lærer ved navn Rose, og de gik sammen i gang med forberedelserne til dannelsen af den første konservative ungdomsforening i Danmark. Rose og Evert henvendte sig til de ældre højremænd i Århus, der modsat alle andre steder i landet, da ungdommen henvendte sig, straks bifaldt idéen og lovede de unge støtte.

Med Rose som formand og Evert som næstformand lagde Århusforeningen således grundlaget for Konservativ Ungdoms Landsorganisation, der blev stiftet godt halvandet år senere.
I dag er Konservativ Ungdom i Stor-Århus Nordens ældste ungdomspolitiske forening.

Meget vand er løbet gennem åen siden stiftelsen, men Århus KU fungerer stadig som samlingspunkt for unge konservative, der ønsker at lære mere om konservatismen og påvirke vores samfund i en konservativ retning. Vores forening bygger i høj grad på stærke traditioner. Blandt andet har vi siden 1950′erne holdt møde hver tirsdag kl. 19.30 i vores lokaler, og det gør vi stadig. Vores tirsdagsmøder er altid af høj kvalitet, og vi forsøger så vidt muligt altid at have de mest aktuelle oplægsholdere til vores møder, som altid er yderst velbesøgte.

Udover arbejdet i det daglige, så spiller Århus KU også en stor rolle, når der er valg. Vi uddeler materiale for Det konservative Folkeparti, ligesom vi bakker vores folkevalgte op, når de er til debatter eller på anden måde har brug for vores hjælp. Vi er ligeledes med til at lægge kampagnestrategier og på anden måde deltage i det enorme organisatoriske arbejde, som ligger bag en valgkamp. Man kan engagere sig i valgkampene så meget, som man har tid og lyst til, for der er altid brug for en ekstra hånd eller to, når vi for alvor skal vise, hvad vi kan.

Men Konservativ Ungdom er mere end bare politik. Selvom det er det politiske, der er bindeleddet mellem os, så er det som oftest i mere uformelle sammenhænge, at de rigtig sjove oplevelser opstår. På landsplan arrangeres der hvert år et hav af KU-fester over hele landet, fodboldturneringer, udlandsture, sommerlejr, konferencer og kurser. Landsrådet er årets største begivenhed, og ligger altid i marts. Her bruger vi en hel weekend på at diskutere vores politiske program, ligesom vi fester og hygger os med hinanden på tværs af lokalforeninger, alder og anciennitet.

Besøg Konservativ Ungdom i Stor-Århus Facebook side:
Århus KU Facebook