Af Samina Shah

Sundhedsstyrelsen må, når de laver et vaccinationsprogram for en hel befolkning også have en pauseknap, når de opdager eller bliver gjort opmærksomme på, som tilfældet er, at noget går signifikant anderledes end forventet.

Går man ind på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og læser rapporten HUMAN PAPILLOMA VIRUS af 03.05.2015 er der indberettet generelle gener hos 1149 personer. Det kan fx læses, at der er indberettet 2134 neurologiske symptomer. Således har næsten alle afficerede personer fået mere end én neurologisk bivirkning. Det burde alene få alarmklokkerne til at ringe.
Det er ikke første gang, at Sundhedsstyrelsen ikke reagerer relevant og ikke beskytter borgerne mod en grim mistanke, når de første advarsler lyder. Peter Marckmanns systematiske undersøgelse viste, at 60 danske nyrepatienter døde eller blev invalideret efter at have fået kontrastmiddellet Ominiscan. Patienterne havde fået den alvorlige og i nogle tilfælde dødelige sygdom Nefrogen Systemisk Fibrose, på grund af MR-undersøgelser gjort med kontrastmidlet Omniscan. Allerede i 90 erne blev Lægemiddelstyrelsen advaret, men først i 2006 kom et forbud.

Louise Schouborg fortalte i TV2 den 26.03.15 om gentagne advarsler sendt til Sundhedsstyrelsen uden reaktion. Claus Werner-Jensen og Stig Gerdes m.fl. har ligeledes udtalt til medierne om en sammenhæng mellem HPV vaccinen bivirkningerne. Claus Werner-Jensen har senest udtalt, at Sundhedsstyrelsen bør lytte til forældrene og sætte vaccinationens programmet i bero, indtil man har fået afdækket HPV bivirkningerne. Det påfaldende i denne sag er, at vi har med et Sundhedssystem at gøre, hvor bevispligten for, at noget er galt er hos de behandlede. I så alvorlige sager, hvor helbred er på spil burde bevispligten være Sundhedsstyrelsens, så det blev deres opgave positivt at bevise overfor brugerne, at lægemidlet var som det skulle være. De HPV piger med de mest alvorlige bivirkninger er i en situation, der er så alvorlig, at de har brug for behandling. For de mest syge er udgifterne ca. 100.000 om året. Det har alvorlige konsekvenser for de enkelte familier.

Senest 1. juni 2015 kan praktiserende læger eller hospitalsafdelinger henvise til fem afdelinger i hver Region. Her skal lægerne tage ansvar for udredning og mulig behandling af piger med diffuse symptomer, der kan skyldes bivirkninger fra HPV-vaccinen. Fem danske sygehuse – et i hver Region – skal samle specialviden om bivirkninger ved HPV-vaccinen. Selve det at man opretter monitorering, registrering med en evt. behandling er vel en indrømmelse? Hvis man har mistanken om påførte alvorlige bivirkninger, hvorfor bremser man så ikke op? Spørgsmålet er, kan de fem Regioner gøre pigerne raske igen? Hvor mange piger, har man mon budgetteret med i første undersøgelse? Hvordan vil man begrænse antallet og overvejer man at fortsætte? Faktum er, at programmet fortsætter. Sundhedsministeren Nick Hækkerup tør tilsyneladende ikke at sætte sig op mod Sundhedsstyrelsen. Kan det mon skyldes en kommende valgkamp? Hele situationen, hvor Regionerne og Sundhedsstyrelsens fortsætter vaccinationerne på trods af en medvirken til indrømmelse om bivirkninger, bliver mere og mere absurd. Sundhedsstyrelsen skal udrustes til og gøres ansvarlig for løbende at følge utilsigtede og alvorlige medicin bivirkninger. Lige som, at der skal ses på, hvilke handlemuligheder Sundhedsstyrelsen skal have i forhold til de virksomheder, som producerer lægemidlerne.

Tilbage står ofrene og deres forældre. Hvem betaler deres omkostninger? Sundhedsstyrelsen har endnu ikke anderkendt deres andel i pigernes ulykkelige situation, og derfor er muligheden for at søge erstatning ikke eksisterende. Er der samlet handleplan?